Het reisadvies- en vaccinatiespreekuur is bedoeld voor clienten, ingeschreven bij een van de huisartsen, die een buitenlandse reis gaan ondernemen waarvoor een medisch advies, medicatie en/of vaccinaties nuttig of noodzakelijk zijn.

U krijgt na een uitgebreide intake advies inzake gezondheidsrisico’s, hygiene, vaccinaties en medicatie.

Welke vaccinaties u nodig heeft is afhankelijk van het land dat u gaat bezoeken en van uw reis- en verblijfwijze. De assistente zal in overleg met u een individueel vaccinatie- en malariabeschermingsschema opstellen en uitvoeren.

Het spreekuur wordt gehouden door een van onze speciaal daartoe opgeleide assistentes. Een van de huisartsen is aanwezig voor overleg en controle. Onze travel clinic is gecertificeerd door de Inspectie van de Volksgezondheid en bevoegd om alle vaccinaties uit te voeren, inclusief de gele koorts vaccinatie.

U wordt geadviseerd om ten minste 6 weken voor de reis een afspraak te maken daar de eventueel benodigde vaccins volgens een bepaald schema gegeven moeten worden en het tijd vergt om werkzaam te zijn.

Het spreekuur wordt in principe gehouden op de dinsdagmiddag. De kosten voor het reisconsult en de injecties dienen contant of per pin betaald te worden.

Wij vragen u om een gedetailleerde reisbestemming mee te nemen zodat de assistente exact kan bepalen wat u voor welke bestemming nodig heeft. Indien u al eens gevaccineerd bent is het prettig om gegevens daaromtrent, b.v. een vaccinatieboekje, mee te nemen. Wij beschikken als huisartsen natuurlijk ook over uw medisch dossier, zodat gegevens daaruit zonodig meegenomen worden in het advies.

Wij maken bij voorkeur gebruik van bijgevoegd vragenformulier. U kunt dit invulformulier downloaden, invullen en meenemen naar het reisspreekuur. U dient zelf telefonisch contact op te nemen voor het maken van een afspraak.
U bent van harte welkom !

Goed voorbereid voorkomt veel narigheid.

Het afspraaktelefoonnummer is 312244 en is bereikbaar tussen 8.00-10.00 en 13.00-14.00 uur.

Persoonlijke gegevens

 

Reisgegevens

 

Vaccinatiegegevens

 

Medische gegevens

 

Afdrukken