Vanaf 2009 heeft de praktijk het zogenaamde NHG-accreditatie keurmerk. Het Nederlands Huisartsen Genootschap heeft een project opgezet om de kwaliteit van de huisartsenzorg meetbaar te maken en te verbeteren.

Wat betekent dit nu?
Het accreditatieproces verloopt in een aantal stappen. De huisartsen verzamelen gegevens over bepaalde ziektebeelden, zoals diabetes, COPD, het antibioticum voorschrijfpatroon en nog een aantal andere zaken. Verder wordt de organisatie van de praktijk tegen het licht gehouden en er is een patiënttevredenheidsonderzoek gedaan.

De NHG maakt hiervan een rapport, waarin de praktijk wordt vergeleken met landelijke cijfers van andere praktijken. De huisartsen maken vervolgens aan de hand van al die gegevens verbeterplannen. Uiteindelijk beoordeelt een NHG-accrediteur de praktijk en kijkt naar de haalbaarheid van die verbeterplannen.

En hoe gaat het verder?
Het accreditatietraject is een continu proces met jaarlijkse toetsing- en beoordelingsmomenten. De hele cyclus is steeds 3 jaar. Ons doel is op deze manier een zo goed mogelijke zorg voor onze patiënten te bereiken.

Velen van u hebben in het verleden ook nog meegewerkt aan andere enquetes waarmee de patiënttevredenheid over de praktijk gemeten is. De gegevens uit deze enquetes zijn onder andere gebruikt om de service aan u te verbeteren; denk bijvoorbeeld aan het uitbreiden van de afspraakspreekuren.

In 2011 heeft weer een enquete plaatsgevonden. Uw informatie en mening is belangrijk! De enquete is uitgevoerd door ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV (www.argo-rug.nl) en is ontwikkeld door ARGO in samenwerking met de patiënten vertegenwoordiging NPCF (www.npcf.nl).
Hieronder vindt u de samenvatting van de Argo ‘Door Clienten Bekeken’. Hierin worden de sterke en minder sterke punten van de huisartsenpraktijk genoemd.

Patiënten waarderen huisartsengroep De Schans om:

  1. de goede zorg voor chronisch zieken
  2. de samenwerking met huisartsen onderling, de apotheek en overige zorgverleners
  3. goede informatievoorziening naar de patiënt toe door de arts zelf maar ook via b.v. de praktijkfolder en het wachtkamer informatiesysteem
  4. alle zorgverleners tonen respect en juiste bejegening naar de patiënt toe
  5. de toegankelijkheid, bereikbaarheid en uitstraling van de accommodatie wordt als zeer goed ervaren
  6. de waardering voor de huisartsen en overige zorgverleners scoort alom hoog tot zeer hoog. Het betreft hier de bekwaamheid, maar ook de wijze van communiceren