Alle spreekuren worden ingevuld volgens afspraak.

Om de aanvragen voor afspraken te reguleren vragen wij u bij voorkeur te bellen tussen 8.00 – 10.00 uur en 13.00 – 14.00 uur.

Voor het opvragen van uitslagen en overige vragen kunt u bellen tussen 10.00 – 11.30 uur en van 14.00 – 16.00 uur.

Het telefoonnummer is 0321-312244. Voor levensbedreigende situaties belt u 112. Voor spoedgevallen kiest u 1 of belt u 0321-387710.

Lukt het u niet binnen deze voorkeurtijden te bellen, maakt u dan geen keuze in het keuzemenu en blijft u aan de telefoon. U wordt dan doorverbonden met de assistente.

Meer tijd
Een gemiddelde afspraak zal ongeveer 10 minuten spreekuurtijd per persoon vragen. Als u vermoedt meer tijd nodig te hebben, bijvoorbeeld omdat u meerdere klachten heeft, of omdat u met meerdere personen komt, zegt u dat er dan duidelijk bij. De doktersassistente zal er bij het plannen rekening mee houden.

Verhinderd?
Bent u verhinderd om op uw afspraak te komen, bel dan tijdig af. Indien u niet tijdig afmeldt (24 uur voorafgaand aan de afspraak), zal u € 29,31 in rekening gebracht worden.

Huisbezoek
Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. Belt u dan zo mogelijk vóór 10.00 uur.

De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt. Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.

Ontslag uit ziekenhuis
Als u bij ontslag uit het ziekenhuis prijst stelt op een visite door uw huisarts, wordt u verzocht dit aan de assistente door te geven.

Eigen laboratorium
We maken gebruik van een eigen laboratorium in de praktijk, zodat gedurende de hele dag veelal direct aansluitend aan het consult, onderzoek uitgevoerd kan worden.

E-consult
We hebben de mogelijkheid tot een e-consult voor vragen aan de arts die geen onderzoek behoeven. U kunt zich hiervoor aanmelden op het homeveld bij e-consulten.