POH-somatiek:

Voor onze praktijken werken 3 praktijkondersteuners die zich speciaal toegelegd hebben op het begeleiden van patienten met suikerziekte, hoge bloeddruk en chronische longziekten. Daarnaast onderzoeken zij op risicofactoren voor hart- en vaatziekten, geven daar voorlichting over en kunnen helpen bij de behandeling van deze risicofactoren (meten van de bloeddruk, bepalen van het cholesterol, eventueel begeleiden bij stoppen met roken, etc).  Zij werken daarbij nauw samen met en onder supervisie van de huisartsen.

POH-GGZ:

Tevens zijn er in de praktijk praktijkondersteuners GGZ werkzaam.

Voor het spreekuur van de praktijkondersteuners kunt u telefonisch een afspraak maken.
Het afspraaktelefoonnummer is 0321-312244.