Huisartsengroep De Schans
De Bolder 28
8251 KC DRONTEN
Telefoonnummer: 0321-312244

– B. Van Den Doel, huisarts
– J.N.W. Koch, huisarts
– L.A.M.B. Lintermans, huisarts
– D.E. Roll, huisarts
– M.R. Sardar, huisarts

Geachte heer/mevrouw,

Indien u zich aan wilt melden bij onze huisartsengroep dan bent u hierbij van harte welkom. Er is altijd een praktijk open voor nieuwe patiënten.

Het is van belang dat iedere inwoner van Nederland staat ingeschreven bij een huisartsenpraktijk. Bij het wisselen van een huisartsenpraktijk hoort de inschrijving, maar ook de uitschrijving bij uw vorige huisarts goed geregeld te worden. Dit is met name van belang omdat zorgverzekeraars namens u de betalingen aan de huisarts verrichten. Het moet dus voor iedereen duidelijk zijn waar en wanneer u staat ingeschreven. Dit voorkomt problemen.

Graag verzoeken wij u de gegevens op het inschrijfformulier in te vullen en naar ons te retourneren. U bent zelf verantwoordelijk voor uitschrijving bij uw vorige huisarts en de overdracht van het dossier.

Mochten er vragen of onduidelijkheden zijn dan kunt u hiervoor terecht bij de doktersassistente.

Nieuwe patiënten, woonachtig in Dronten, kunnen zich via het inschrijfformulier inschrijven.

De praktijk van dr. Sardar is gesloten voor nieuwe patiënten.

Overige vragen gaan niet via het inschrijfformulier maar via de doktersassistente en/of de praktijkmanager.

Met vriendelijke groet,

Namens de huisartsen van huisartsengroep De Schans

Officemanager
Huisartsengroep De Schans