Huisartsengroep De Schans
De Bolder 28
8251 KC DRONTEN
Telefoonnummer: 0321-312244

– B. Van Den Doel, huisarts
– L. Storm, huisarts
– L.A.M.B. Lintermans, huisarts
– D.E. Roll, huisarts
– M.R. Sardar, huisarts

Geachte heer/mevrouw,

Soms zijn de praktijken wisselend gesloten voor nieuwe patiënten om de praktijkgrootte onderling in balans te houden. U kunt altijd ingeschreven worden bij één van de huisartsen.
Neemt u voor de actuele stand van zaken contact op met de praktijk. Dit kan ook via de mail assistentes@huisartsdeschans.nl.

Indien u zich aan wilt melden bij onze huisartsengroep dan bent u hierbij van harte welkom. Er is altijd een praktijk open voor nieuwe patiënten.

Het is van belang dat iedere inwoner van Nederland staat ingeschreven bij een huisartsenpraktijk. Bij het wisselen van een huisartsenpraktijk hoort de inschrijving, maar ook de uitschrijving bij uw vorige huisarts goed geregeld te worden. Dit is met name van belang omdat zorgverzekeraars namens u de betalingen aan de huisarts verrichten. Het moet dus voor iedereen duidelijk zijn waar en wanneer u staat ingeschreven. Dit voorkomt problemen.

Graag verzoeken wij u de gegevens op het inschrijfformulier in te vullen en naar ons te retourneren. U bent zelf verantwoordelijk voor uitschrijving bij uw vorige huisarts en de overdracht van het dossier.

Mochten er vragen of onduidelijkheden zijn dan kunt u hiervoor terecht bij de doktersassistente.

Nieuwe patiënten, woonachtig in Dronten, kunnen zich via het inschrijfformulier inschrijven.

Het kan zijn dat de praktijk van de huisarts van uw keuze vol is. We streven ernaar dat alle artsen ongeveer gelijke aantallen patiënten in de praktijk hebben.
Mocht dat het geval zijn, zal u daarover gebeld worden door de assistente.

Overige vragen gaan niet via het inschrijfformulier maar via de doktersassistente en/of de praktijkmanager.

Met vriendelijke groet,

Namens de huisartsen van huisartsengroep De Schans

Officemanager
Huisartsengroep De Schans