Op deze pagina vind je meer informatie over wat cookies precies zijn, welke cookies door huisartsengroepdeschans.nl worden gebruikt en hoe je invloed op cookies kunt uitoefenen.

Wat zijn cookies en/of trackers?
Een cookie is een stukje tekst dat door een webserver aan een bezoekende browser wordt gegeven, in de hoop en verwachting dat de browser dat bij een vervolgbezoek teruggeeft. Daarnaast kunnen partijen ook werken met een tracker. Dit zijn stukjes code die bijhouden waar iemand op klikt en deze informatie vervolgens bewaren. Voor de leesbaarheid van dit document gebruiken we de term cookie om zowel cookies als trackers aan te duiden.

De cookie is een aanvulling op de HTTP-specificatie. Het HyperText Transfer Protocol wordt door iedereen gebruikt die een website bezoekt: het regelt de communicatie tussen een webserver en een browser. Het is echter niet ontworpen om opeenvolgende paginabezoeken als één geheel te zien. Daardoor is het niet zonder meer mogelijk om gegevens of instellingen bij een vervolgbezoek weer terug te halen.

Om dat toch mogelijk te maken zijn in 1997 de cookie en de set-cookie-headers voor HTTP geïntroduceerd. Deze specificatie is voor het laatst in April 2011 bijgewerkt en gaat momenteel door het leven als RFC 6265 HTTP State Management Mechanism.

Hoe werken cookies?
In tegenstelling tot wat politici nog wel eens beweren, zijn cookies zelf geen programmaatjes en ook geen bestanden, en wordt er technisch gezien niets door de webserver op de computer van de bezoeker opgeslagen. Dat laatste kan de browser volledig zelf beslissen. Uiteindelijk worden cookies vaak wel opgeslagen als een bestand, maar een webserver kan een browser niet dwingen om cookies daadwerkelijk op te slaan of bij een later bezoek terug te geven.

Een cookie is altijd aan een specifiek domein of subdomein gebonden. Voorbeelden van een domein en een subdomein zijn respectievelijk huisartsengroepdeschans.nl.

Cookies worden dus alleen naar hetzelfde domein teruggestuurd, als waar ze vandaan komen. Je weet daardoor zeker dat alleen de servers van huisartsengroepdeschans.nl de cookies ontvangen die eerder via huisartsengroepdeschans.nl werden verkregen. Ook via javascript kan alleen op huisartsengroepdeschans.nl toegang worden verkregen tot de cookies die door huisartsengroepdeschans.nl zijn geplaatst.

Een belangrijk punt van cookies is dat ze bij elk http-request kunnen worden ontvangen en dat alle bekende, relevante cookies bij elk request worden meegestuurd. Dat geldt dus ook voor de requests waarmee afbeeldingen, javascript- en css-bestanden voor een webpagina worden opgevraagd. Uiteraard wordt ook dan de domeincontrole toegepast.

First-party cookies
Cookies die je voor hetzelfde domein krijgt als dat je bezoekt, worden first-party cookies genoemd. Bij het bekijken van deze pagina zijn de cookies van huisartsengroepdeschans.nl dus first-party cookies.

Third-party cookies
Het is ook mogelijk dat een website elementen van derde partijen bevat. Bekende voorbeelden zijn embedded video’s, advertenties, social-mediaknoppen, polls, tabellen of de contentwidgets van onze partners . Als met deze elementen vanaf hun eigen servers cookies worden meegestuurd, worden dat third-party cookies genoemd. Het is daardoor mogelijk dat je bij een bezoek aan huisartsengroepdeschans.nl third-party cookies voor Facebook.com, Youtube.com en andere websites van derden krijgt.

Door de werking van HTTP en de beveiliging rond cookies is het voor de betreffende first party – in ons voorbeeld dus huisartsengroepdeschans.nl – niet mogelijk om op het meesturen van third-party cookies invloed uit te oefenen.

Wat voor andere opslag is er voor websites?
Naast cookies zijn er sinds 1997 nog meer mogelijkheden van opslag bij de browser ontstaan. Aangezien huisartsengroepdeschans.nl hier nauwelijks gebruik van maakt, worden ze alleen even kort aangestipt.

Html5 local storage is een recente ontwikkeling. Webapplicaties kunnen hier gebruik van maken om – in vergelijking met cookies – vrij grote hoeveelheden data op te slaan. Vanwege de beperkte ondersteuning in browsers maakt huisartsengroepdeschans.nl hier vooralsnog geen gebruik van.

Waar worden cookies op huisartsengroepdeschans.nl voor gebruikt?
Met cookies is het mogelijk om bij vervolgbezoeken informatie uit eerdere bezoeken terug te halen. Dit wordt in de praktijk onder meer gebruikt om bij te houden dat je bent ingelogd, dat je bepaalde instellingen hebt gemaakt en dat je bepaalde site-elementen eerder hebt gezien. Cookies die het functioneren van de site aan jouw wensen aanpassen, heten functionele cookies.

Daarnaast kunnen cookies ook gebruikt worden de site te laten weten dat een bezoeker eerder op de site is geweest. Op deze wijze kunnen statistische gegegevens over het gebruik van de website worden verzameld. Een bekend voorbeeld hiervan is Google Analytics. Hierbij wordt alleen met geanonimiseerde statistische informatie gewerkt die door ons wordt gebruikt om de werking van de site te analyseren en verbeteren. huisartsengroepdeschans.nl gebruikt op dit moment Google Analytics om statistieken te verzamelen. Deze vallen onder de functionele cookies en hiervoor is geen expliciete toestemming nodig.

Informatie over je bezoekgedrag kan ook gebruikt worden om advertenties op je interesses af te stemmen. huisartsengroepdeschans.nl gebruikt daarvoor alleen geanonimiseerde informatie over pagina’s die je eerder op huisartsengroepdeschans.nl hebt bezocht.

De bezoekersprofielen die huisartsengroepdeschans.nl zelf met behulp van first party cookies opstelt, zullen nooit met derden worden gedeeld en worden alleen gebruikt om de kwaliteit en de relevantie van huisartsengroepdeschans.nl te verbeteren.

Hoe kan ik cookies weigeren?
Zonder cookies is het voor ons haast niet mogelijk om jou als bezoeker de beste ervaring te geven bij het bezoeken van de site. Dat heeft te maken met het analyseren van de webstatistieken om te bepalen hoe de site er uit moet zien en navigeren, maar ook om te bepalen welke content populair is en wat door onze bezoekers eigenlijk niet wordt gelezen.

huisartsengroepdeschans.nl is daarbij een site die voor een belangrijk deel bestaat uit door gebruikers geplaatste informatie. We kunnen onmogelijk garanderen dat forumposts, reacties en andere gebruikerscontent nooit cookies zullen bevatten. Hoewel huisartsengroepdeschans.nl niet verplicht is voor deze cookies van derden toestemming te vragen (de verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de derde partij, dus bijvoorbeeld YouTube), zijn wij wel verplicht de content te verwijderen op het moment dat blijkt dat de derde partij heeft nagelaten toestemming te vragen. Dit zou betekenen dat we op het moment dat ook maar één enkele persoon klaagt over een plaatje of filmpje dit voor iedereen zouden moeten verwijderen, danwel technologie zouden moeten ontwikkelen die het mogelijk maakt per individuele gebruiker individuele content te filteren. Dit is praktisch gezien vrijwel onuitvoerbaar. Het standaard al verbergen of filteren van door gebruikers geplaatste content om dit te voorkomen zou de gebruikerservaring eveneens ernstig aantasten.

Daarnaast hebben we zoals gezegd ook cookies nodig om advertenties uit te serveren. Zonder advertentie-inkomsten is het niet mogelijk om de site zoals die nu bestaat gratis toegankelijk te houden en verder te ontwikkelen. Bij huisartsengroepdeschans.nl werken dagelijks meerdere mensen aan het schrijven van nieuws en reviews, het bouwen en vernieuwen van de techniek achter de site en app, etc. Kortom; zonder cookies en daarbij ook de advertenties is een huisartsengroepdeschans.nl in deze vorm niet mogelijk.

Hoe kan ik cookies verwijderen?
Voor een duidelijke uitleg over cookies verwijderen en privacy in het algemeen kun je terecht op de site van de Rijksoverheid: Veilig Internetten.